• Apple original-service gäller iPhone & Mac

   Vi är oberoende serviceverkstad som kan laga med Apple äkta-delar

  Läs mer!

 • Apple äkta-delar och service historik

 • Välkommen att kontakta oss redan idag om din mobil eller Mac behöver reparation!

 • Apple äkta-delar och service historik

  Från och med iOS 15.2 och senare kan du gå till Inställningar > Allmänt > Om och se historik över delar till och service av din iPhone.

  Apple äkta-delar service historik
  • På iPhone XR, XS, XS Max och senare, inklusive iPhone SE (2:a generationen), kan du se om batteriet har bytts.
  • På iPhone 11-modeller, iPhone 12-modeller och iPhone 13-modeller kan du se om batteriet eller skärmen har bytts.
  • På iPhone 12-modeller och iPhone 13-modeller kan du se om batteriet, skärmen eller kameran har bytts.

  Om servicen utförts med äkta Apple-delar och Apple-verktyg ser du texten ”Äkta Apple-del” bredvid delen. Om din iPhone har anslutits till internet efter servicen kan du trycka på delen för att se mer information, inklusive servicedatumet.

  Du ser ett meddelande om Okänd del  om delinstallationen är ofullständig eller om delen:

  iPhone service historik
  • Har bytts mot en oäkta del
  • Redan har använts eller installerats i en annan iPhone
  • Inte fungerar som förväntat

  Du kan även se ett annat meddelande om att ”Apple har uppdaterat enhetsinformationen för denna iPhone” för skärmen och batteriet. Det innebär att Apple har uppdaterat den enhetsinformation som sparats för denna iPhone för servicebehov och säkerhetsanalyser, samt för att förbättra framtida produkter.

  Dessa meddelanden påverkar inte möjligheten att använda din iPhone, batteriet, skärmen eller kameran. 

  I iOS-versioner tidigare än iOS 15.2 kan du bara se om en reservdel identifieras som Okänd del.

  Information om delar och servicehistorik samlas in av Apple och lagras som en del av enhetsinformationen för din iPhone. Denna information används för servicebehov, säkerhetsanalyser och för att förbättra framtida produkter. 

  Om batteriet, skärmen eller kameran inte har bytts kommer du inte att se historik över delar och service.

  Historiken över iPhone-delar och service är länkad till serienumret på din iPhone. Om din iPhone har reparerats på ett sätt som genererar ett nytt serienummer ser du bara historik över delar och service som är kopplad till det nya serienumret.

  Varför är det viktigt att utbildade tekniker utför service med äkta Apple-delar?

  Det säkraste och mest pålitliga sättet att få en reparation är att besöka ett professionellt serviceställe med certifierade tekniker som använder äkta Apple-delar. Bland dessa tekniker inräknas bland annat Apple, auktoriserade Apple-servicepartner eller oberoende serviceställen som använder äkta delar från Apple.* Det är inte säkert att byten som utförs av andra än Apple, auktoriserade servicepartner eller certifierade tekniker görs i enlighet med rätt säkerhets- och reparationsprocedurer. Detta kan leda till funktionsfel eller problem med enhetens övergripande säkerhet. Äkta Apple-delar är utformade för att passa exakt på enheten. I reparationer där skruvar eller höljen inte ersätts på rätt sätt kan dessutom lösa delar bli kvar. De kan skada batteriet, orsaka överhettning eller leda till personskador.

  Beroende på var du befinner dig kan du få ditt iPhone-batteri servat, med eller utan garanti, genom att besöka en Apple Store eller en auktoriserad Apple-servicepartner, eller genom att skicka din iPhone till ett Apple-reparationscenter. Oberoende serviceställen erbjuder också äkta delar som sätts in av utbildade tekniker för byten av delar när garantin inte gäller.

  * Oberoende serviceställen kan utföra reparationsservice av iPhone-enheter och Mac-datorer när garantin inte gäller. De har tillgång till äkta delar från Apple, verktyg, utbildning, servicehandböcker, diagnostik och resurser