• Apple original-service gäller iPhone & Mac

   Vi är oberoende serviceverkstad som kan laga med Apple äkta-delar

  Läs mer!

 • Viktigt batterimeddelande

 • Välkommen att kontakta oss redan idag om din mobil eller Mac behöver reparation!

 • Viktigt batterimeddelande

  Viktigt batterimeddelande :Kan inte verifiera att iPhone har ett äkta Apple-batteri. Hälsoinformation är inte tillgänglig för detta batteri. Läs mer…

  Om du ser det här meddelandet kan batteriet i din iPhone inte verifieras och ingen information om batterihälsan rapporteras. Det kan bero på att ett batteri som inte är ett nytt och äkta satts in i enheten. Det här meddelandet gäller iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR och senare.

  Viktigt batterimeddelande

  Varför är det viktigt att utbildade tekniker utför service med äkta Apple-batterier?

  Om du behöver byta ut ditt iPhone-batteri är det viktigt att certifierade tekniker som använder äkta Apple-batterier reparerar enheten. Litiumjonbatterier är känsliga komponenter. Särskild omsorg bör iakttas både vid tillverkningen och service.

  Endast tekniker som har genomgått Apple-serviceutbildning och som använder äkta delar och verktyg från Apple bör utföra batteribyten.Försök inte att byta ut iPhone-batteriet själv. Det är inte säkert att byten som utförs av outbildade tekniker görs i enlighet med rätt säkerhets- och reparationsprocedurer. Detta kan leda till felaktiga byten eller reparationer. Det kan även skada batteriet, orsaka överhettning eller leda till personskador.Äkta batterier har utformats för att vara helt kompatibla med iOS och rapportera laddningsnivåer och batterihälsa. 

  Alla uppladdningsbara batterier är förbrukningsvaror med en begränsad livslängd. Så småningom minskar deras kapacitet och prestanda och de behöver då bytas ut. I iPhone används inbyggda litiumjonbatterier av hög kvalitet. De har noga utformats, testats och tillverkats för att uppfylla Apples kvalitets- och prestandastandarder. Dessa äkta Apple-batterier har också säkerhetscertifierats.

  Om en servicepartner använder batteridelar som inte kommer från Apple kan ersättningsbatteriet dessutom vara:

  • dåligt utformat eller tillverkat
  • ett begagnat batteri
  • ett skadat batteri
  • fel batteri för din iPhone-modell.

  Alla ovanstående scenarier kan leda till otillräcklig batterikapacitet, felaktig passform eller prestandaproblem. Oäkta batterier kan även leda till oväntat beteende efter isättningen eller uppdateringar av enhetens mjukvara eller under laddning. Oäkta batterier kan även leda till säkerhetsproblem.

  * Oberoende serviceställen kan utföra reparationsservice för iPhone-enheter och Mac-datorer när garantin inte gäller. De har tillgång till äkta delar från Apple, verktyg, utbildning, servicehandböcker, diagnostik och resurser.