• Apple original-service gäller iPhone & Mac

   Vi är oberoende serviceverkstad som kan laga med Apple äkta-delar

  Läs mer!

 • Viktigt Kamerameddelande

 • Välkommen att kontakta oss redan idag om din mobil eller Mac behöver reparation!

 • Viktigt kamerameddelande

  Viktigt kamerameddelande: Om du ser det här meddelandet när du öppnar Inställningar > Allmänt > går det inte att verifiera kameran på din iPhone. Det här meddelandet gäller iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max och iPhone 12 mini.

  Viktigt kamerameddelande

  Varför är det viktigt att utbildade tekniker utför service med äkta Apple-kameror:

  Om du behöver byta ut din iPhone-kamera är det viktigt att certifierade tekniker som använder äkta Apple-kameradelar reparerar enheten.Endast tekniker som har genomgått Apple-serviceutbildning och som använder äkta delar och verktyg från Apple bör reparera iPhone-kameror.

  Det är inte säkert att byten som utförs av andra än certifierade tekniker görs i enlighet med rätt säkerhets- och reparationsprocedurer. Detta kan leda till funktionsfel eller problem med bildens kvalitet eller enhetens övergripande säkerhet. Apple-kameradelar är utformade för att passa exakt på enheten. I reparationer där skruvar eller höljen inte ersätts på rätt sätt kan dessutom lösa delar bli kvar. De kan skada batteriet, orsaka överhettning eller leda till personskador.

  Phone-kameran har tagits fram tillsammans med iOS-mjukvaran, för bästa möjliga prestanda och kvalitet. En kamera som inte kommer från Apple kan orsaka kompatibilitets- eller prestandaproblem. Till exempel kan problem uppstå efter en iOS-uppdatering som innehåller uppdateringar för kameran eller nya kamerafunktioner.

  Om en servicepartner använder kameradelar som inte kommer från Apple kan följande inträffa:

  • Kameran fokuserar inte riktigt eller bilderna är oskarpa
  • När porträttläget används kan det inträffa att objektet inte är i focus eller bara fokuseras till en viss del
  • En tredje parts-app som använder kameran kan låsa sig eller avslutas oväntat
  • Realtidsförhandsvisning i tredje parts-appar kan vara tom eller låsa sig

  * Oberoende serviceställen erbjuder reparationsservice för iPhone och Mac när garantin inte gäller. De har tillgång till Apples äkta delar, verktyg, utbildning, servicehandböcker, diagnostik och resurser.