Apple original-service gäller iPhone & Mac

Blogg

Lödning av iPhone-moderkort

10/05, 2024

Lödning av iPhone-moderkort

Lödning av Kretskort i iPhone: En Avancerad Reparationsprocess

Introduktion: Kretskortet i en iPhone är hjärnan i enheten, ansvarig...

Läs mer
Viktigt batterimeddelande

7/05, 2024

Viktigt batterimeddelande

Varför är det viktigt att utbildade tekniker utför service med äkta Apple-batterier?Om du behöver byta ut ditt iPhone-batteri...
Läs mer
Viktigt skärmmeddelande

7/05, 2024

Viktigt skärmmeddelande

Varför är det viktigt att utbildade tekniker utför service med äkta Apple-skärm?Om du behöver byta ut din iPhone-skärm...
Läs mer
Viktigt kamerameddelande

7/05, 2024

Viktigt kamerameddelande

Varför är det viktigt att utbildade tekniker utför service med äkta Apple-kameror:Om du behöver byta ut din iPhone-kamera är...
Läs mer